Икономическа информатика (англ. Business informatics)

Доста хора ме питат какво уча и така и не успявам да им обясня съвсем, затова реших да напиша няколко реда за тази специалност. Икономическа информатика е дисциплина създадена в Германия под името „Wirtschaftsinformatik“, и води началото си от шейсетте години на двайсти век. Ето и какво обхваща специалността:

Наука, която се занимава с описание, разработване, оформяне и прогнозиране на базиращи се на компютър информационни системи и приложението им в икономиката и администрацията. Тя се разбира като самостоятелен и интердисциплинарен предмет, най-вече между наука за икономиката на предприятията и информатика.

Икономическа информатика
Икономическа информатика
Share