Икономическа информатика (англ. Business informatics)

Доста хора ме питат какво уча и така и не успявам да им обясня съвсем, затова реших да напиша няколко реда за тази специалност. Икономическа информатика е дисциплина създадена в Германия под името „Wirtschaftsinformatik“, и води началото си от шейсетте години на двайсти век. Ето и какво обхваща специалността:

Наука, която се занимава с описание, разработване, оформяне и прогнозиране на базиращи се на компютър информационни системи и приложението им в икономиката и администрацията. Тя се разбира като самостоятелен и интердисциплинарен предмет, най-вече между наука за икономиката на предприятията и информатика.

Икономическа информатика
Икономическа информатика
Share

2 коментара към “Икономическа информатика (англ. Business informatics)”

  1. c7ok haklısınız Merve Hanım,Bir e7ocuğun kurduğu hayal dfcnyası, tıpkı gere7ek yaşantımızın bir yansımasıdır. c7ocuğun dfcnyasını hayal bizimkini gere7ek yapan bileirzz. Oysa ikisi de hayaldir. Gere7ek şimdilik ulaşmamamız gereken bir durumdur. Hayallerle oluşturduğumuz yaşantımız bizim gelişimimiz ie7in e7ok f6nemlidir. Daha fcst boyutlardan bakan biri bizi tıpkı e7ocuğumuzu seyrettiğimiz gibi seyreder. Biz onlara melek yada tanrı deriz. Oysa onlar bizim ebeveynlerimizdir. Bir e7ocuk ie7in anne baba neyse onlarda bizim ie7in aynıdır. Ebeveyn e7ocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ister. Onu bazen gfczellikle bazen zorlayarak eğitir. Okula gitmek istemese de zorlar. Bizim ebeveynlerimizde bizi gfczellikle eğitir. Bazen dfcnya okuluna gelmek istemeyiz o zamanda bizi biraz zorlarlar. Bu zorlamalarda e7ok dikkat ederler. Biz e7ocuğumuzu gerekirse df6veriz ama onlar kesinlikle zor kullanmazlar. Hatta bu işi f6yle ustalıkla yaparlar ki biz kendimiz see7mişiz gibi hissettirirler. d6rneğin her bedenlenecek ruha birkae7 hayat alternatifi sunulur. Ruh bedenlenmeden bu hayatları deneyimler. İe7lerinden birini see7er. Oysa bu hayatların hepsi bize aynı tekamfclfc sağlayacaktır. Ve bizim hangisini see7eceğimizi bilirler. Fakat biz sanki f6zgfcrce see7im yapıyormuşuz gibi see7er ve başımıza gelenleri kendi see7imimiz olarak dfcşfcnfcrfcz. Hatta bir e7ok ruh, f6te dfcnyanın huzur ve dinginliğini bırakıp dfcnyaya bedenlenmeye gelmeye rıza gf6stermez. Dfcnyada başına gelecek bire7ok olumsuzluğu yaşamak istemez. c7fcnkfc o olumsuzlukların onun gelişiminin anahtarı olduğunu idrak edemez. O zaman ruh dfcrtfcklenir. Her fırsatta bedenlenmesi gerektiği anlatılır. Ayrıca zaman sorunu olmadığı ie7in sonsuza kadar bile beklenilebilir. Bir noktadan sonra hie7bir şey olmamasından ruh sıkılır. Sırf bir şeyler değişsin diye ruh bedenlenmeye razı olur. Fakat bu durum en arkada olan ruhlar ie7in gee7erlidir. Biraz ilerleyen ruh fcstatlarını gf6rfcr ve onlar gibi olmaya f6zenir. Onlar dfcnyadaki zorlukları gf6nfcllfc kabul eder ve diğerlerinin her zaman f6nfcnde olurlar. Aynı df6nem ruhları arasında bu sebeple bir miktar tekamfcl farkı oluşur. Fakat dediğim gibi f6te dfcnyada zaman sorunu olmadığı ie7in her ruh kıyamete kadar alması gereken eğitimi mutlaka alır. Her ruh bir enerjidir ve en kfce7fck bir enerji pare7acığı dahi zayi edilmez. Onun ie7in sapıklar yok edilmez tedavi edilir ve kazanılır. Onun ie7in ceza diye bir şey yoktur. Amae7 fczfcm yemektir. Zaman konusu karmaşık bir durum olduğu ie7in kfce7fck bir not dfcşmek istiyorum. d6te dfcnya ile dfcnyamız arasında zaman 1 gfcne 1000 yıl gibidir. Dfcnyada 1000 yıl gee7tiğinde f6te dfcnyada (dfcnyadaki) 1 gfcn kadar zaman gee7miş olur. Bunu anlamak ie7in İNCEPSİON filmini seyretmek lazım. Orada rfcya ie7inde rfcya gf6ren kişiler her katmanda e7ok daha uzun zamanlar gee7irebiliyorlar. Buna gf6re Kaynak (Tanrı) katında hie7 zaman gee7mez.Yanlız şf6yle bir durum var. d6te dfcnyada zaman, 1 gfcne 1000 yıl gibi oranla gee7er ama aynı zamanda, zaman an denilen halkalardan oluşur. Bu halkalardan birine giren ruh sonsuza kadar orada kalır. Zaman onun ie7in gee7mez. İşte bazı ruhlar bu halkalara konularak direne7leri kırılır.Bedenlenmeyi anlatması ae7ısından bir f6rnek daha vereyim. Genellikle ruh gurup arkadaşları aynı ortamlarda bedenlenir. Bir yaşantıda eş bir yaşantıda kardeş, e7ocuk yada arkadaş olurlar. Eğer bedenlenmekten imtina eden ruh varsa, onu diğer ruhlar kullanılarak ikna edilir. d6rneğin ruh arkadaşının tekamfcl etmesi ie7in sana ihtiyacı var gibi argfcmanlar kullanılır. Bazen rehber ruh f6ğrencisiyle bedenlenir. Onu korur ama bu arada kendisinin tekamfcl etmesi de sağlanır. Rehber ruhlar en gelişmiş ruhlar değildir. Bir fcst sınıfta olanlar alt sınıftakilere rehber olur. Fakat rehber ruh olabilmek ie7in belli bir seviyeye gelmek şarttır ve her ruh gelişkin olsa sa rehber ruh olamaz. Rehber ruh olma f6zelliğini taşıması gerekir. Fakat onlara da başka işler verilir. Herkesin yapacak bir şeyi vardır ama olumsuzluklar, negatiflikler ve kf6tfclfckler yoktur. Sevgi ve saygılarımla

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*